Verenigingsinfo

HKW’21 is per 1 juni 2021 opgericht na het driejarige samenwerkingstraject tussen V.V. Kwadendamme en S.V. Hoedekenskerke. HKW is dan ook een afkoring van de twee dorpen samen. De samenwerking tussen de twee voormalige voetbalteams gaat al verder terug in de tijd waarbij de jeugd al meerdere jaren samenwerkt met elkaar. De senioren zijn in 2018 gestart met een samenwerkingstraject welke in 2021 tot de huidige fusie heeft geleid. De tennis- en gym vereniging zijn vanuit S.V. Hoedekenskerke ook meegegaan in de fusie en vallen naar de voetbalteams onder dezelfde club HKW’21.

 

Horende bij de fusie zijn nieuwe clubkleuren gekozen met het bijbehorende bovenstaande logo. HKW’21 bestaat anno 2021 uit vier senioren voetbalteams, en …. jeugdelftallen. Daarnaast zijn er twee tennisbanen en een gym locatie.

Bij het oprichten van HKW’21 zijn de missie, de visie en de kernwaarden van de vereniging opgesteld:

Missie (wat willen wij bereiken):

HKW ‘21 is een bloeiende, zelfstandige, gezellige sportvereniging die een bijdrage levert aan het maatschappelijk welzijn in Hoedekenskerke, Kwadendamme en omstreken. Ieder lid en vrijwilliger presteert met plezier en optimaal op het eigen niveau. Prestaties zijn geen doel op zich, maar het gevolg van een stabiel en herkenbaar beleid, zowel bij de jeugd als bij de senioren.

Visie (hoe komen wij daar):

De samenleving is volledig anders dan in de tijd van de oprichtingen van SVH en VV Kwadendamme. De waarden uit die tijd koesteren we echter binnen HKW ‘21. Onze leden kennen elkaar of leren elkaar snel kennen. We voelen ons betrokken met het wel en wee van andere leden, ieder steekt op z’n eigen manier de handen uit de mouwen. Zo veel mogelijk sporters vervullen ook een rol als vrijwilliger, net als hun partners, vaders, moeders en andere familieleden. Op die manier biedt de vereniging op een laagdrempelige manier verbinding, geborgenheid en gezelligheid.
Leden kunnen de sporten zowel recreatief als prestatief beoefenen op onze mooie, gezellige en toegankelijke complexen binnen Hoedekenskerke en Kwadendamme. Kort gezegd wil HKW ‘21 sterk zijn door saamhorigheid en samenwerking.

Kernwaarden:

HKW ’21 heeft de volgende kernwaarden benoemd, die samen een antwoord vormen op de vraag waarom mensen uit Hoedekenskerke/ Kwadendamme en omgeving juist bij HKW ‘21 actief willen worden als sporter en/of vrijwilliger:

 

-Verbonden en Samen (betrokken, vertrouwd, vriendschappelijk)
-Sportief en respectvol (normen en waarden)
-Speels en plezier (gezellig, ongedwongen, feestelijk)
-Talent en vaardigheden (ontwikkeling, vakmanschap)
-Een gezond financieel klimaat (zelfstandig en zorgeloos)